logo

מגזין

שיווק ומכירות
פינת היועץ

מעולמו של יועץ – דבי שיאון
ביקור בבית ספר לקולינאריה בבלגיה המחיש לדבי שיאון הבדלים מהותיים בינם לבין תרבות היין המתפתחת בארץ. והמסקנות? קראו והפנימו
להמשך