logo

מגזין

פינת היועץכוח אדם

עובדים מיוחדים
רבים המעסיקים שגילו את הערך המוסף - הכלכלי והחברתי -שבהעסקת עובדים עם מוגבלויות. איך משלבים עובד בעל צרכים מיוחדים עם צרכי העסק וכיצד זה תורם לעסק?
להמשך
אחזקה ואחסנה

מסעדה כשרה לפסח
כמה עולה להכשיר מסעדה? מתי צריך להתחיל בתהליך? מה עושים ומה הכי חשוב לדעת?
להמשך

תפעול

הדברה למסעדות? מה צריך לדעת
תנאים סניטריים גבוהים הינם דרישת סף מכל עסק המספק שירותי הסעדה. עבודה עם חברת הדברה מקצועית מספקת את הדרישה
להמשך